top of page

ONDERZOEK INCLUSIEF THEATER
HOGESCHOOL ROTTERDAM & ARTEZ UNIVERSITY OF THE ARTS

repetitie Troost voor Cool.jpg

Inclusief theater, wat levert het op en waar schuurt het? Over die vraag buigen Hogeschool Rotterdam en ArtEZ University of the Arts zich samen in een twee jaar durend onderzoek.

 

Bij het onderzoek betrokken zijn: de inclusieve theatergezelschappen Kiem Kunst in Alkmaar, Klare Taal in Arnhem en Theater Babel Rotterdam, verschillende onafhankelijke theatermakers, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA), zorgorganisatie Pameijer en Rotterdam Onbeperkt van Gemeente Rotterdam.

Mijn rol in het onderzoek is dat ik samen met onderzoeker Jeannette Nijkamp van Hogeschool Rotterdam verschillende mensen over hun ervaringen met inclusie heb mogen interviewen: Frauke Seynnaeve van Platform K, theatermaker Dominique Coppenrath en Dirk Crommelinck en Saartje Cauwenbergh van de afdeling publiekswerking van NTGent. 

Daarnaast mocht ik twee theaterexperimenten opzetten binnen het onderzoek. Bij de eerste onderzocht ik bij Theater Babel Rotterdam hoe ik met de spelers van Babel een theaterworkshop kon ontwikkelen voor middelbare scholen waarbij ik niet alleen de docent was, maar de spelers en ik samen. We zochten naar gedeeld eigenaarschap en docentschap.

Mijn tweede experiment vindt plaats bij Speels Collectief in Tilburg, waar ik samen met een speler onderzoek hoe gelijkwaardigheid kan bestaan tussen een theatermaker met en een theatermaker zonder beperking. En wat is dat dan eigenlijk: gelijkwaardigheid? De repetities worden bekeken en onderzocht op gelijkwaardigheid door Dr. Mieke Cardol van het lectoraat Disability Studies van Hogeschool Rotterdam en twee STERK studenten, studenten met een beperking, van Hogeschool Rotterdam.

SAVE THE DATE:
Op maandag 19 september is er een groot slot symposium rondom het onderzoek van 13:00 tot 17:00 uur bij ArtEZ in Arnhem.

Meer info over het onderzoek vind je hier. 

bottom of page